Algemene voorwaarden

 1. Alle overeenkomsten worden nageleefd volgens de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar en trainers van hondenschool Een Beter Hondenleven en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en na betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten hebben een eigen verantwoordelijkheid en trainen te allen tijde voor eigen risico.
 4. De certificaten uitgereikt na deelname van een van de cursussen, zijn een bevestiging van gedrag gedurende de periode van deze cursus, training of coaching.
 5. AVG. De cursist gaat er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden.

 Training, Cursus of Coaching

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen vóór aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen, cursus, training of coaching.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en tijden worden in overleg afgesproken.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer ingehaald kunnen worden.
 9. De kwaliteit staat bij Een Beter  Hondenleven in een hoog vaandel; zo ook de veiligheid van de honden, cursisten en trainers. Cursisten en/of honden die deze veiligheid niet waarborgen kan toegang tot de hondenschool worden ontzegd.
 10. In dergelijke situaties wordt eerst getracht de cursist en de hond op individuele basis te begeleiden.

Huishoudelijke regels

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. De te trainen honden dienen aangelijnd te zijn en de honden maken alleen contact met elkaar na gedegen kennismaking, op aanwijzing van de trainer en alleen waar mogelijk.
 3. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn/haar inschrijving. Er wordt in dit geval géén lesgeld gerestitueerd.
 4. Alle honden hebben de verplichte inentingen gehad, incl. de kennelhoest inenting. (een geldige titer-bepaling is ook toegestaan)
 5. Als een hond lichamelijk niet in orde is, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. Een loopse hond word uitgesloten van de lessen. Word een hond loops tijdens de duur van de cursus, kan dezelfde cursus op een latere datum opnieuw worden gevolgd. (De reeds gevolgde lessen niet inbegrepen)
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts. Dit kan ook op aanraden van de trainer (altijd voor eigen kosten)
 8. Doet uw hond zijn/haar behoefte op plekken waar dit niet nis toegestaan, dient u dit zelf op te ruimen. U bent verplicht zelf voor zakjes te zorgen)
 9. U zorgt altijd zelf voor voldoende snoepjes en speelgoed om te gebruiken tijdens de lessen. U zorgt dat uw materiaal in orde is. De honden komen niet in de training aan een flexi (of rollijn) , aan een slipketting, een prikband of ondeugdelijk materiaal. Waar nodig zal worden geadviseerd om e.e.a. aan te schaffen om alles te verbeteren voor u en uw hond.
 10. In overleg met de trainer is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training; Bij Een Beter Hondenleven is het hele gezin welkom, mits zij de les niet verstoren.
 11. De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de training, coaching en adviezen in goede kwaliteit uit te voeren.
 12. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de trainer, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 13. Parkeren op locaties is altijd op eigen risico en voor eigen kosten.
 14. Als uw hond ongewenst gedrag vertoond bent u verplicht dit voorafgaand aan de te volgen training/cursus te melden. De trainer kan u dan gepast advies geven. Eventueel wordt toegang tot de groepslessen geweigerd bij extreem gedrag waarbij de veiligheid van andere honden en cursisten in het geding komt.
 15. De bezitter/eigenaar van de hond blijf aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.